Hospoda První Polepská

nezodpovědný vedoucí p. Pešek Dušan. nositel řádu práce

Nápojové lístky